DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

__________________________________________________________________________________________________

Historie kraniosakrální terapie                                                 

 

Jde o odnož standardní osteopatie, což je terapie zabývající se pohybem jednotlivých částí lebky ve švech a jeho propojením pomocí rytmické pulzace mozkomíšního moku s kostí křížovou. Historie objevu kranio-sakrálního systému je vcelku krátká a váže se ke třem mužům:

Prvním z nich je Dr. A. Taylor Stills (1828 - 1917), který zkoumal především systém kostry a změny způsobené nemocemi. Odtud název osteo - patie. Je jejím zakladatelem.

Druhým mužem je jeho žák, Dr. W. Garner Sutherland (1873 - 1954). Zjistil, že jednotlivé lebeční kosti jsou do sebe zaklesnuty jako dětská skládanka a lebeční švy umožňují kostem miniaturní pohyb. Zjistil, že tyto mikropohyby lze hmatem vnímat.Tento pohyb označil jako kraniální rytmus. Několik let prováděl experimenty, na základě kterých určoval, jak tato pohyblivost kostí působí na jednotlivce a jaký význam má pro tělo jako celek. Definoval, které pohyby jsou normální a které abnormální.

                                                                                             

                                                                                                   

 

 

Třetím mužem je americký chirug John E. Upletger. Roku1970 zaznamenal během operace pacienta podivný rytmus na míšní membráně. Tento rytmus byl odlišný od dechového a srdečního rytmu. Nikdo z kolegů mu nedokázal vysvětlit, o jaký rytmus jde. O dva roky později navštívil seminář, ve kterém byly vysvětlovány myšlenky Dr. Sutherlanda a kde se naučil některým jeho technikám.

V roce 1975 získal grant na výzkum kraniosakrálního systému na Michiganské státní Univerzitě. Na základě dalšího výzkumu a praxe tuto metodu významně zdokonalil. Je považován za zakladatele kraniosakrální terapie (CST). Své poznatky publikoval v knize You Inner Physican and You (Ty a Tvůj skrytý lékař), u nás tato kniha vyšla v nakladatelství Modrý klíč.

Výzkumy dokazují, že každý člověk má uvnitř těla kraniosakrální systém, který se rytmicky pohybuje nepřetržitě po celý náš život.  

 

          

                                             

_______________________________________________________________

Historie Kraniosakrální terapie v České republice

O rozšíření KST u nás se významnou měrou zasloužila paní Ing. Mgr. M. Remarová, maminka těžce postiženého Tomáška. Jak uvádí v předmluvě knihy "Ty a Tvůj skrytý lékař", její syn se narodil s kvadruplegickou formou dětské mozkové obrny.

Od jeho narození v roce 1980 zanechala své profese a převzala osud těžce postiženého syna do svých rukou. Několik hodin denně s ním tvrdě cvičila a hledala další metody, jak mu pomoci.

V roce 1994 se poprvé setkala s KST ve Vídni a na její popud byla v roce 1995 zahájena výuka prvních terapeutů v Modrém klíči - zařízení, které poskytuje služby klientům všech věkových kategorií s mentálním postižením, kombinovanými vadami i jejich rodinám. Za dobu své existence se stal uznávaným centrem služeb a vědomostí nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Čerpáno z knihy J. E. Upledgera, "Ty a tvůj skrytý lékař", nakladatelství Modrý klíč, 2001

 

 

                                                                                  

Kraniosakrální terapie  "Cestou hluboké relaxace"

Tímto způsobem - při hudbě - začala terapii praktikovat paní Viktorie Skácelová.

O terapii říká:

„Když jsem před několika lety procházela kurzem a učila se Kraniosakrální terapii, bylo zde mnoho věcí, které mě velmi nadchly ale i mnoho věcí, o kterých jsem nebyla tak zcela přesvědčená, že s nimi mohu souhlasit. Jsem člověk, který umí naslouchat své intuici a umím s ní i pracovat.

Stejně tak kraniosakrální pohyb jsem od samotného počátku vnímala jako mnohem hlubší sílu, mnohem významnější , než nám bylo prezentováno.  Vnímala jsem jeho hloubku, rozsah i kvalitu mnohem hlouběji v těle, jako něco, co vychází z nitra každého z nás, jako něco, co je naší součástí už v okamžiku početí. Dnes vím, že jsem se tenkrát nemýlila.

Ze zkušenosti taky vím, že jemné techniky působení na člověka mohou mít velmi hluboký terapeutický dosah, pokud je však nenaruším něčím, co způsobí obranu tkání – odpor.

V klasickém přístupu Kraniosakrální terapie je však takových okamžiků mnoho ( Upledgerův přístup, který jsem se učila já ).

Kraniosakrální terapii jsem si však zamilovala od samotného počátku i když jsem věděla, že budu pravděpodobně hledat způsob, jak se těmto rušivým zásahům vyhnout, při zachování pravidel a osnovy samotné terapie.

S Kraniosakrální terapií jsem si začala doslova hrát.

Zkoumala jsem celé tělo a všechny jeho neuvěřitelné pohyby jako badatel a objevila jsem mnoho souvislostí, o kterých nás nikdo neučil.

Naučila jsem se, že ten, kdo řídí terapii, je tělo klienta, pokud ho umím vnímat a hledala jsem způsob, jak s ním pracovat tak, abych nenarušila jeho komfort a bylo dosaženo co nejlepších výsledků v terapii.

Pochopila jsem jednoduché zákonitosti, které musím při Kraniosakrální terapii dodržet, ale přidala jsem i mnoho nového, včetně hudby.

Jako terapeut jsem se naučila pracovat i se svým vlastním tělem tak, abych svou vyrovnaností a klidem pomohla k uvolnění i klientovi.

To vše nakonec velmi pozitivně ovlivnilo celou terapii.

Ve své praxi jsem provedla tisíce terapií s vynikajícími výsledky. V mnohém jsem se však odklonila od zažitých dogmat a naslouchala jsem pouze své intuici, která mě vedla mírně odlišnou cestou.

Časem jsem vypracovala vlastní postup  a to nejen díky praxi s klienty, ale zejména díky práci na sobě.

Začala jsem více vnímat a uvědomovat si přírodní zákonitosti, do kterých jako lidská bytost nevyhnutelně patříme.

Pochopila jsem svou roli v tomto procesu, jako roli prostředníka, který umí ve správnou chvíli – kdy je klient připraven, použít nástroje, které ovládá, aby mu pomohl doslova nastartovat jeho vlastní samoléčící procesy v jeho těle.

Protože každý z nás tuto schopnost v sobě máme, jen ji bohužel málo umíme využívat.

Pochopila jsem, že nemusím znát místa blokád, nemusím diagnostikovat, hodnotit, a už vůbec ne léčit a přesto se klient uzdravuje.

Uzdravuje se nejen na fyzickém těle, ale cítí se lépe zejména psychicky.

Celé jeho tělo se dostává do harmonie, naučí se zklidnit, zrelaxovat a postupně se mění i jeho metabolismus.

Neodeznívá pouze jeden problém, se kterým přišel, ale i mnoho dalších.

Klient se doslova mění ze dne na den a to znamená, že jsem pracovala dobře, v souladu s přírodou, s ním i se sebou.

Vytvořila jsem překrásnou terapii, která je hlubokým prožitkem nejen pro klienta, ale i samotného terapeuta.

Terapii, která přináší výsledky a práce je příjemným zážitkem.

Tyto a mnoho dalších zkušeností nyní předávám na svých kurzech.

Kraniosakrální terapie – cestou hluboké relaxace.

PS: V letošním roce vyjde český překlad knihy "Wisdom in the Body" kterou jsem objevila v UK. Když jsem poprvé otevřela tuto knihu věděla jsem, že tady je vše, co jsem od počátku vnímala i já. Tuto knihu doporučuji."

Odkaz na stránky V. Skácelové: http://www.v-laska.com